Adres: CUMHURİYET MAHALLESİ ÇEVİK SOK. NO: 8 A/- MELİKGAZİ/KAYSERİ

Telefon: (543) 368 59 22